DRENAJ

Drenaj temellerde, konutları yüzeysel ve yeraltı sularının yol açacağı zararlardan korunmak amacı  yapılan uygulamadır. Konutların temelleri su yalıtımı katmanı oluşturulmadan tamamlanmışsa, suya karşı koruma ancak perde duvarlarda yapılacak yalıtım katmanı ve binayı çepeçevre saracak drenaj hattıyla mümkün olacaktır. Drenaj hattının tıkanmaması bu tip yalıtımlarda hayati önem taşımaktadır. Temel su yalıtım  bitüm astar, polimer bitümlü membran veya su izolasyon malzemesi ile su yalıtımı yapılırken, iki kat uygulama yapılmalı. Yalıtım kaçakları oluşması halinde drenaj suyun en aza indirmesini sağlamaktadır. Drenaj hiçbir zaman temel su yalıtım yerine geçmez. Temel su yalıtımı uygulamalarında drenaj  suyun basıncını düşürme ve uzaklaştırma  görevini üstlenmektedir.

İÇ DRENAJ

Dış drenaj yapma imkanı bulunmayan yapılarda , sığınak ve bodrum katında yapılan drenaj şeklidir. Yapıların mevcut değerleri göz önünde bulundurularak duvar dibinde zemin kanal açılması yapılacak ve duvar yapı elemanında su sızdırma kanalları açılır. Yapıların bodrum alanında ve yapı özelliklerine göre derinliği ve genişliği değişmekte olan kuyu hazırlanır  ve montajı yapılır. Kuyudan borular alınır su pompasına montajı yapılacak ve su pompasında yine boru yardımıyla gidere götürecek şekilde tesisat işlemi yapılacaktır. Traşenin içine iri taş veya mekanik malzeme serilerek drenaj boruların döşemesi yapılacak ve tekrar iri taş veya mekanik malzeme ile dolgusu yapılır. Drenaj levhaların montajı yapılacak bu işlem duvardan açılan su sızdırma  kanallarından gelen suyun rahat bir şekilde ilerleyip drenaj borularına ulaşmasını sağlamaktadır. Kaplama malzemesiyle yüzey düzgün bir hale getirilerek işlem tamamlanmış olacaktır. Kuyuda su beli bir orana yaklaştığında otomatik çalışan su pompası devreye girecek  ve suyun dışarı atılmasını sağlayacaktır

DIŞ DRENAJ

Yapıların çevresinde temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %5-10 eğimli bir kanal açılmakta ve kanal tabanına Ø100-400 mm çaplarında HDPE hammaddesinden üretilen triplex perforeli  drenaj borusu döşenir. Kanal, boru  yüksekliğinin yarısına kadar iri taş ile doldurularak daha sonra dolgu malzemesi ile doldurulur. Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 50x50 cm boyutunda ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen PWC, taş veya beton rögarlar-bacalar yapılmakta, pwc borular  bu rögarlara bağlanmakta ve en düşük seviyeli boru; dere veya kanalizasyon vb. yerlere bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Drenaj uygulamaları delikli veya oluklu plastik PVC borular  kullanılmaktadır. Çapları 80-400 cm, boyları da 700 m'ye kadar olan bu borular, hafif ve işçiliklerin kolay olması bakımından tercih edilirler.

DRENAJ UYGULAMA AŞAMALARI

 • Yapı  çevresinde bulunan ve çalışmayı engelleyebilecek bitkiler sökülerek uygun olan alanlara dikilir.
 • Çalışma yapılacak alanlara mevcut bölgeye zararın az verileceği çalışma alanı oluşturulmalı (yapı malzemesiyle bir yol yapılır.)
 • Kepçe veya el ile kazı işine başlanır.
 • Ana rögar uzaklığı ve uzaklığın eğimi gözden geçirilir.
 • Açılacak tranşenin ortalama derinligi 1- 2 m olmalıdır. Genişliği  serbest olabilir.
 • Kazı, temelin alt seviyesine kadar yapılır.
 • Bina duvarları temizlenip yıkandıktan sonra kurumaya bırakılır.
 • Temel ve duvarların kuruması ile birlikte zeminde bitüm astarı, sıvı membran ve polimer bitümlü membran uygulaması yapılacak.
 • Duvar su izolasyonu membranın zarar görmesini engellemek amacı ile subasman kotu ile drenfleks borusuna kadar drenaj levhası yerleştirilir.
 • Plastik ürün gamında Ø 100-400 mm çaplarında HDPE hammaddesinden üretilen triplex perforeli  drenaj borusunun  döşenmesine başlanır.
 • Drenflex (triplex perforeli)   borusu üzerine iri taş (mıcır) ile dolgusu  yapılır.
 • Drenflex (triplex perforeli)   borusu üzerine geotekstil keçe malzemesi serilerek mıcır dolgusu tekrar  yapılır.
 • Açılan tranşenin doldurulması tekrar yapılır.
 • Bina etrafına 0 - 120 cm genişliğinde tretuvar betonu yapılır.
 • Tretuvar betonu üstüne estetik kaplama veya  karo taşı döşenir.
 • Drenflex ve çatı inişleri ile yağmur suyu bacası bağlantıları yapılır.
 • Drenaj uygulamamız bitmiş olacaktır.

Pwc boru özellikleri

 • Ürün gamında 80-200 mm çaplarında üretilir. PVC-U hammaddesinden üretilen Drenaj Boruları kangal halinde sevk edilmektedir.
 • Tarımda, istenmeyen suların araziden uzaklaştırılmasında
 • Çamurlu, balçık arazilerin ıslah çalışmalarında
 • Çim spor komplekslerinin altyapısında
 • Karayollarının banket drenajında
 • Temelinde su bulunan binaların ve inşaatların korunmasında başarı ile kullanılmaktadır.
 • Ağır kimyasal şartlarında da yüksek güvenle kullanılan Drenaj Borularının ömrü en az 50 yıldır.
TOP